کودک ازاری چیست؟

همراه با شرکت خدماتی شکوفایی در شبکه های اجتماعی            Tweet    کودک ازاری چیست؟ کودک ازاری تنها خشونت فیزیکی نیست که در رابطه با یک کودک انجام می شود،بلکه هر نوع از سوء رفتار فرد بزرگسال است که برای فرزند خشونت آمیز یا تهدید آور است که شامل بی توجهی هم می شود. هنگامی که کودک آزاری  … ادامه خواندن کودک ازاری چیست؟